Ochrana osobních údajů

ANEXI s. r. o. plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje o Vás na webových stránkách žádné osobní údaje.

Využíváme Vaše osobní údaje pouze ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: jméno a příjmení, telefon a e-mailovou adresu. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto údaje zpracováváme jen po dobu jednání o uzavření smlouvy.

Správce zpracovává na tomto webu cookies potřebné fungování webu a analytiku. Proti sběru cookies na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitku na e-mail anexi@anexi.cz

V případě potřeby máte právo nás kontaktovat a požádat jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Obrátit se můžete také na Úřad pro ochranu osobních údajů